หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00079 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง นางอรุณนีย์ ปาปะกะ ครูบ้านแก้งขิงแคง 2
[25 ก.ย. 2562]
00078 นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ไม่สามารถเข้าระบบได้ นางอรุณนีย์ ปาปะกะ ครูบ้านแก้งขิงแคง 1
[25 ก.ย. 2562]
00077 เข้าสอบไม่ได้ ค้าง เด็กชายรัฐนันท์ ชนะการี นักเรียนบ้านโคกสูง 1
[22 ก.ย. 2562]
00076 ระบบทำข้อสอบของชั้นป.6 มีปัญหา นายธนาธิป สกุลโพน ครู ICTบ้านโคกสูง 2
[16 ก.ย. 2562]
00075 ขอรหัสของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเดื่อครับ นายสามารถ เถื่อนสมสี ครูบ้านท่าเดื่อ 1
[24 ม.ค. 2562]
00074 ผมทำข้อสอบได้ 146 คะแนน ทำไมผมถึงไม่ได้ที่ 3 แล้วคะแนนที่ประกาศผลก็ไม่ใช่คะแนนล่าสุด แก้ไขด้วยครับ เด็กชายพรพิพัฒน์ เหล่าทองสาร นักเรียนบ้านดอนกลอยฯ 1
[18 ม.ค. 2562]
00073 นักเรียนชั้น ป 6 ส่วนใหญ่เข้าระบบไม่ได้ นางสาวอินธุอร อัปมะโน ครูบ้านแท่นโนนหนองคู 1
[25 ธ.ค. 2561]
00072 คุณครูคะลบคะแนนที่เป็น0ให้หน่อยค่ะ เด็กหญิงอาทิตยา สุครีพ นักเรียนบ้านโคกสูง 0
00071 รหัสซ้ำกัน นางวราภรณ์ ภูแล่นไว ครูหนองหอยน้ำจ้อยฯ 2
[23 ส.ค. 2561]
00070 ดญ. ธนภรณ์ สีจุลลา นักเรียน รร.บ้านคุยเชือก เข้าระบบไม่ได้ นางนางกุสุมา ราหา ครูบ้านคุยเชือก 1
[25 ก.ค. 2561]
00069 นักเรียนชั้นป.5 รร.บ้านกุดรัง เข้ารหัสไม่ได้ค่ะ นางนิตยา ถาสอสุด ครูโรงเรียนบ้านกุดรัง 1
[25 ก.ค. 2561]
00068 การเข้าสอบในแต่ละระดับชั้น chaiya Akarawang 0
00067 ท่าน ศน.คะทำไมเนื้อเรื่องที่เรียนของ ป.2 และ ป.3 ไม่มีคะ มีแต่จุดประสงค์ที่จะให้สอบน่ะค่ะ เด็กชายรังสันต์ ดรน้อยโม้ นักเรียนบ้านโคกกลาง 1
[22 ก.ค. 2561]
00066 เด็กหญิงอริศรา เทียนคำ arisara นักเรียน ป6 บ้านทิพโสตเข้าสอบไม่ได้ค่ะ นางสาวนวยนาถ สีแก้วสิ่ว ครูบ้านทิพโสต 1
[22 ก.ค. 2561]
00065 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สายหยุด tunyapisit ป.6 โรงเรียนบ้านทิพโสต เข้าสอบไม่ได้ นางสาวนวยนาถ สีแก้วสิ่ว ครูบ้านทิพโสต 1
[22 ก.ค. 2561]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2 3 4 5 6